VỀ CHÚNG TÔI

Hà Nội Nghệ Văn – Art Culture Hanoi là một nền tảng do MYAN, Hương Mi Lê/mi-mimi, Nguyễn Huyền, Trần Nam Hoàng sáng lập và phát triển nhằm khởi xướng và vận hành các dự án giáo dục – trải nghiệm – đồng sáng tạo nghệ thuật và văn hoá của Hà Nội và từ Hà Nội với sự kết nối tại Việt Nam và quốc tế.

Hà Nội Mở

Hà Nội Mở – Hanoi Open là một chương trình đi vào hoạt động từ tháng 10/2023 của Hà Nội Nghệ Văn – Art Culture Hanoi. Với các chuỗi workshop-tour; các buổi review, thảo luận, hướng dẫn hoàn thiện tác phẩm; và không gian đồng trình hiện – Hà Nội Mở là dự án cùng đi, cùng sáng tạo – khám phá địa lí, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, và đời sống dân cư tại Hà Nội cho cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.