VỀ CHÚNG TÔI

Hà Nội Nghệ Văn – Art Culture Hanoi là nền tảng do nhà giáo dục, nghệ sĩ MYAN (Bùi Thị Thu Hiền), Hương Mi Lê/mi-mimi và Nguyễn Huyền xây dựng với sự cộng tác của các nghệ sĩ, chuyên gia khách mời nhằm kết nối, mở rộng các trải nghiệm giáo dục, văn hoá, nghệ thuật và sáng tạo tại Hà Nội.

Hà Nội Mở

Hà Nội Mở – Hanoi Open là một dự án của Hà Nội Nghệ Văn – Art Culture Hanoi, với chuỗi workshop-tour, hoạt động khám phá di sản văn hoá, lịch sử, không gian văn hoá nghệ thuật và đồng sáng tạo dành cho cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tại Hà Nội.