Vải bông dệt ikat hiện đại

Vải bông dệt ikat hiện đại

Nghệ nhân Thái buộc và nhuộm sợi bông trước khi dệt, đây được lấy cảm hứng từ kĩ thuật ikat, khi sợi ngang, sợi dọc hoặc cả 2 được buộc và nhuộm trước khi dệt.